2024. február 28., szerda

Kérdés: Mivel Ádámnak és Évának három fiú született, honnan származott Kain felesége?

 Mózes első könyvének negyedik részében azt olvassuk, hogy Ádám Évával két fiút szült, Kaint és Ábelt (I. Mózes 4,1-2). Kain megölte Ábelt, aminek következtében Isten elűzte, hogy kóborló legyen a földön (4,12). Később azt is olvassuk, hogy a harmadik fiú, Sét is megszületett (4,26).

A következő részben, választ találhatunk. Itt Ádám utódjait sorolja fel, Sét vonalában, ami így kezdődik: „Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.”

Ezek a nemzetségtáblázatokat tartalmazó részek, úgy tűnik, nem ragaszkodnak szigorúan időrendhez, tehát, Ádám és Éva többi gyerekei közül legalább néhányan Kain elűzetése előtt születhetett volna. Felesége is Ádám és Éva gyermeke, esetleg unokája lehetett. Ugyanaz vonatkozna Sét esetére is.

A tiltakozás, viszont, folytatódik úgy, hogy az vérfertőzés lenne, amelyet Isten betiltott. Nem is szólva arról, hogy gusztustalan.

A közeli rokonok házassága, azonban, addig nem tiltotta be Isten, amíg évezredekkel később meg nem jelent a mózesi törvény (Lásd: III. Mózes 18,6-18. 20,17-21. V. Mózes 27.20-23). Ez időpont előtt, Ábrahám felesége Sára is féltestvére volt (I. Mózes 20,11-12), amilyen házasságot később betiltott a törvény (III. Mózes 18,9). Ábrahám napjaiban, pedig, semmit nem szóltak ellene.

Kain házassága saját testvérével így megindokolható, többek között: annak idején nem volt más választása, nem voltak más emberek a földön. Olyan házasságot csak sokkal később tiltott be Isten. A tudomány szempontjából, pedig, a kezdetnél, Ádám és Éva idejében, a humán genom tökéletes állapotban lett volna. Isten látta, hogy minden, amit teremtett „igen jó” volt (I. Mózes 1,31). Az ember bűnbeesése után, viszont, a teremtés romlandóságnak vettetett alá (I. Mózes 3, Róma 8,20-22), benne a humán genom is. A nemzedékeken át felhalmozódó genetikai mutációk miatt (jelenleg, a DNS molekulában levő három milliárd bázispár közül, 10 másolási hiba történik generációnként), mondhatjuk, bölcstelen dolog lenne, ha közeli rokonok házasodnánk össze és szülnének gyermekeket. Egy kis kitérés...

Befejezésül, ha olvassuk a Biblikus szöveget, rá lehet jönni, hogy honnan származott Kain felesége.


Forrás:

A Szentírás, új magyar fordítás.

Online: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=NT-HU


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése