2024. február 24., szombat

Kérdés: Keresztény létemre, miért kell nekem abban hinnem, hogy a föld több milliárd éves?

 Minden oldalról bombáznak bennünket a „mélyidő” fogalmával. A társadalom általánosan elfogadott nézete az, hogy évmilliárdokkal ezelőtt az ősrobbanásban elindult az univerzum, amely azóta rendezi magát mindabba, amit ma látunk. Ezzel találkozunk a tudomány népszerűsítő ismeretterjesztésben, a művészetben, a filmekben, a történelem értelmezésében, mindenhol.

Azt állítják, hogy már bebizonyított, tudományos alapja van, mindenki tudja ezt. Pedig, nincs.

Ahogy megmutatom majd máshol1, a hosszú korszakok elképzelésének pogány gyökerei vannak, de a modern megjelenése a XVIII. századból származik. Olyan emberek dolgozták ki, akik elismerték a céljaikat ezzel: hogy megszabadítsák a tudományt a Bibliában vetett hittől. Például, Charles Lyellről - aki 1830-ban kiadott Geológiai Alapelvek című könyvében a föld történetével foglalkozó uniformitárius elképzeléseit fejtette ki – világosan látszik a levelezéseiből, hogy erősen ellenezte a Bibliát. Az 1830-ban írt egyik levelében, kifejezte szándékát, hogy: „Mózestől szabadítsa meg a tudományt”.2 Célja kevésbé tudományos volt, mint személyes és politikai. A „Darwin buldogjaként” ismert Thomas Huxley, humanista filozófus és evolúció hívő, Darwin ötleteit, valamint a mélyidőt erőteljesen támogatta a XIX. század második felében. Nagyon jól értette, hogy a Bibliát az evolúcióval nem lehet harmonizálni, és ellenezte az olyan teológusokat, akik ezzel kísérleteztek.3

Unokája, Aldous Huxley brit szerző, elismerte motivációját, hogy miért hitt a materializmusban: „Az a filozófus, aki semmi értelmet nem talál a világban, nem törődik kizárólag a tiszta metafizika problémájával, hanem szintén be akarja bizonyítani azt, hogy nincsen érvényes oka annak, hogy ő személyesen nem tegye azt, amit csinálni akar...”4

A mélyidő és az evolúció fogalmai már szelés körben terjedtek el a XIX. század végén, mielőtt akármilyen tudományos alapot kerestek volna azoknak indoklására. Azóta, sok módszert alkalmaztak a föld maximum korának meghatározására, és ezek nagyon eltérő eredményeket adnak. Az olyan radiometrikus módszerek, mint az U-Pb adják a leghosszabb korokat, tehát ezeket idézik a leggyakrabban, viszont nagyon megbízhatatlannak bizonyulnak. Az egy másik bejegyzés tárgya lesz.5

Mindennek fényében, szeretném megmondani, hogy mint keresztény ember, szeretem Istent, és abban hiszek, hogy a Biblia az ő igéje, tehát, igaz. Nincs szükségem arra, nem is vágyom arra, hogy megszabaduljon az életem Istentől.

Tehát, miért higgyek egy olyan koncepcióban, amelyet erre a célra találtak ki?


Referenciák:

1. Bury, Adrian Miért gondolják, hogy a föld több milliárd éves?

2. Catchpole, David and Walker, Tas. Charles Lyell’s hidden agenda – to free science from Moses.
Online: https://creation.com/the-hidden-agenda-of-charles-lyell-was-to-free-science-from-moses

3. Ham, Ken. A child may see the folly of it. Online:
https://answersingenesis.org/theistic-evolution/god-and-evolution/a-child-may-see-the-folly-of-it/

4. Aldous Huxley admits motive for anti-theistic bias. Online:
https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/aldous-huxley-admits-motive-for-anti-theistic-bias/

5. Bury Adrian. Urán-ólom és egyéb radiometrikus kormeghatározó módszerek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése