2012. január 17., kedd

Adventista mesékről, bővebben

Kérésre, itt adok referenciákat, utalásokat azokra az állításokra, amelyek láthatóak az "Adventista mesék" című YouTube videómon, itt található:

http://www.youtube.com/watch?v=HG6HaNLhMEs

angol nyelvű verzióban is:

http://www.youtube.com/watch?v=U-sCvcRoZsY&feature=related

A különböző pontokra közlök alátámasztó idézetet Ellen G. White írásaiból. Ahol nem találtam magyar nyelvű verziót a neten, én magam fordítottam le az angolból, tehát, előre is bocsánatot kérek ezeknek lehetséges hiányosságaiért.

Íme...

1. Egy XIX. századi asszony Isten tévedhetetlen prófétája volt, és a szava egyenlő a Bibliával…

“One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen. G. White. As the Lord’s messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction.” (SDA statement of faith, no. 18)

http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/index.html

[A prófétaság a Szentlélek egyik ajándéka. Ez az ajándék a maradék egyház ismertetőjele, ami E. G. White szolgálatában nyilvánult meg. Mivel Isten hírnöke, írásai az igazság állandó, irányadó forrásai, amelyek az egyházat vigasztalják, vezetik, tanítják és eligazítják.]

http://huc.adventista.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=93

2. Az Édenkertben a kígyónak szárnya volt és repült, ezt csak a bűneset után elvesztette.

“It was Satan that spoke, not the serpent. Eve was deceived, and thought it was the serpent. This serpent was a very beautiful creature with wings; and while flying through the air his appearance was very bright, resembling the colour of burnished gold. He did not go upon the ground, but went from place to place through the air, and ate fruit like man.” (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 39-40).

http://www.gilead.net/egw/books/spiritual-gifts/Spiritual_Gifts._Volume_3/index.htm

[Nem a kígyó beszélt, hanem Sátán. Évát megtévesztette, aki azt gondolta, hogy a kígyó volt. Ez a kígyó gyönyörű, szárnyas teremtmény volt, és ahogy repült a levegőben, fényes kinézete hasonlított a csiszolt aranyhoz. Nem közlekedett a földön, hanem a levegőben repült helyről helyre, és gyümölcsöt evett úgy, mint az ember.]

(saját fordítás)

3. Az utolsó ítélet 1944. október 22.-én kezdődött el láthatatlan módon a mennyben.

“As the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God. Beginning with those who first lived upon the earth, our Advocate presents the cases of each successive generation, and closes with the living. Every name is mentioned, every case closely investigated. Names are accepted, names rejected”. (The Great Controversy, p. 483).
“At the time appointed for the judgment – the close of the 2300 days, in 1844 – began the work of investigation and blotting out of sins. All who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass Its searching scrutiny. Both the living and the dead are judged ‘out of those things which were written in the books, according to their works’”. (p. 486)

http://www.whiteestate.org/books/gc/gc28.html

[A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít.
Az ítéletre kijelölt időben - a 2300 nap végén; azaz 1844-ben - elkezdődött a vizsgálat és a bűnök eltörlése. Azoknak, akik valaha is magukra vették Krisztus nevét, át kell esniük az alapos vizsgálaton. Mind az élőket, mind a holtakat megítélik „azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.”]

http://adventista.hu/egwhite/honlap/nk/30.htm

4. Sátán a társmegváltó.

“It was seen, also, that while the sin offering pointed to Christ as a sacrifice, and the high priest represented Christ as a mediator, the scapegoat typified Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly penitent will finally be placed. When the high priest, by virtue of the blood of the sin offering, removed the sins from the sanctuary, he placed them upon the scapegoat. When Christ, by virtue of His own blood, removes the sins of His people from the heavenly sanctuary at the close of His ministration, He will place them upon Satan, who, in the execution of the judgment, must bear the final penalty.” (The Great Controversy, p. 422).

http://www.whiteestate.org/books/gc/gc23.html

[Az is kiderült, hogy míg a bűnáldozat Krisztus áldozatára mutatott, és a főpap a közbenjáró Krisztust ábrázolta, Azázel bakja Sátánnak, a bűn szerzőjének jelképe volt, akire végül Krisztus ráhelyezi az őszinte bűnbánók bűneit. A főpap a bűnöket a bűnért való áldozat vérével távolította el a templomból, és ráhelyezte Azázel bakjára. Amikor Krisztus - szolgálatának befejeztével - saját vére által eltávolítja a mennyei templomból népének bűneit, e bűnöket ráhelyezi Sátánra, aki az ítélet végrehajtásakor megkapja végső büntetését.]

http://adventista.hu/egwhite/honlap/nk/25.htm

5. Végeredményben, az üdvözségünk attól függ, hogy melyik napon járunk gyülekezetbe.

“The sign, or seal, of God is revealed in the observance of the seventh-day Sabbath, the Lord's memorial of creation . . . . The mark of the beast is the opposite of this – the observance of the first day of the week.” (Testimonies for the church, vol. 8, 117)

http://www.truthorfables.com/Seal_Of_God.htm

[Isten jele, ill. pecsétje a hetednapi szombat tartásában, az Úr teremtésének emlékünnepélyében mutatkozik meg … A fenevad bélyege ennek az ellentétje – a hét első napjának a tartása.]

(saját fordítás)

6. A parókát viselő asszony bizonyára megbolondul.

“The artificial hair and pads covering the base of the brain, heat and excite the spinal nerves centring in the brain. The head should ever be kept cool. The heat caused by these artificials induces the blood to the brain. The action of the blood upon the lower or animal organs of the brain, causes unnatural activity, tends to recklessness in morals, and the mind and heart is in danger of being corrupted. As the animal organs are excited and strengthened, the moral are enfeebled. The moral and intellectual powers of the mind become servants to the animal… Many have lost their reason, and become hopelessly insane, by following this deforming fashion.” (The Health Reformer, October 1, 1871,
Article Title: Words to Christian Mothers on the Subject of Life, Health, and Happiness.)

[A mesterséges haj és párna, amely takarja az agy tövét, melegíti és izgatja a gerincidegzetet, ami az agyban központosul. A fejnek mindig hűvösen kell lennie. A meleg, amit e mesterséges dolgok okoznak, ösztönzi a vért, hogy folyjék az agy felé. Az agynak az alsó vagy állati szerveire a vér úgy hat, hogy természetellenes tevékenységet okoz, ami erkölcsi könnyelműséghez vezet, és ahhoz a veszélyhez is, hogy romoljon az ész és a szív. Amint állati szerveink felizgulnak és erősednek, az erkölcsiek meggyengülnek. Az észnek az erkölcsi és intellektuális ereje az állatinak rabszolgája lesz… Azzal, hogy követték ezt az eltorzító divatot, sokan elvesztették az eszüket, és reménytelenül megbolondultak.]

(saját fordítás)

7. Minden elképzelhető betegséget okozza az önkielégítés.

“The state of the world was presented before me, and my attention was especially called to the youth of our time. Everywhere I looked, I saw imbecility, dwarfed forms, crippled limbs, misshapen heads and deformity of every description… Corrupt habits are wasting their energies, and bringing upon them loathsome and complicated diseases. Unsuspecting parents will try the skill of physicians, one after another, who prescribe drugs, when they generally know the real cause of the failing health… Children who practice self indulgence … must pay the penalty.” (An Appeal to Mothers: The Great Cause of the Physical, Mental and Moral Ruin of Children of our time,p. 14)
“There is hardly an end to these diseases caused by solitary vice; dyspepsia, spinal complaint, headache, epilepsy, impaired eye sight, palpitations of the heart, pain in the side, bleeding at the lungs, spasms of the heart and lungs, diabetes, or incontinence of the urine, fluor alblis, whites, inflammation of the urinary organs ... Besides rheumatism, affected perspiration, consumption, asthma, catarrh, polypus of the heart, affections of the bones, fevers, priapism, strangury, polypus uteri, blood discharges, etc…”
“By unchastity, especially by solitary vice, the mind suffers permanent debility ... great debility of the memory, great prostration and foolish imbecility of the mind. Perception is made dull and obtuse, the reasoning powers are blunted ... From debility the mind often sinks into idiocy ... I saw a young woman in a town of Massachusetts who made herself an idiot by masturbation.” (p. 2 & 3)

[Nekem a világ állapota megmutattatott, és a figyelmem különösen a korunk ifjúságára terelődött. Akár hová néztem, gyengeelméjűséget, eltörpült formákat, csonka végtagokat, torz fejeket, és deformált alakokat láttam minden fajtából… Az erkölcstelen szokások gyengítik az energiájukat, és rájuk hozzák a taszító és bonyolult betegségeket. Gyanútlan szülők kipróbálják az orvosok ügyességét, egyiket a másik után, és gyógyszereket írnak fel, mikor általában tudják a rossz egészségnek az okozóját… A gyermekek, akik gyakorolják a titkos bűnt… megfizetik az árát.
Alig van vége ezeknek a betegségeknek, amelyeket okoz a magányos bűn: gyomorrontás, gerincproblémák, fejfájás, epilepszia, rossz látás, szívrendellenesség, oldalfájás, tüdővérzés, szív- és tüdőgörcs, diabetika, inkontinencia, fluor alblis, fehérfolyás, a vizeleti szervek gyulladása, … Valamint izületi gyulladás, izzadás, TBC, asztma, hurut, szívpolip, csontritkulás, láz, priapizmus, vizelési nehézség, anyaméh polip, vérfolyás, s a többi…”
Az erkölcstelenség és különösen az önkielégítés miatt, az ész tartós gyengeségben szenved… nagyfokú memória gyengeség, az elme nagy elernyedtsége és buta gyengesége. A felfogóképesség tompul, az értelem ereje az élét veszíti… A tompaságból a bolondságba süllyed az elme… Egy Massachusetts állambeli városban láttam egy fiatal nőt, aki a maszturbációval bolonddá tette magát.]

(saját fordítás)

8. Sátánnak, valamint az Atyaistennek, fizikális teste van.

“I was then shown Satan as he was, a happy, exalted angel. Then I was shown him as he now is. He still bears a kingly form. His features are still noble, for he is an angel fallen. But the expression of his countenance is full of anxiety, care, unhappiness, malice, hate, mischief, deceit, and every evil. That brow which was once so noble, I particularly noticed. His forehead commenced from his eyes to recede backward. I saw that he had demeaned himself so long, that every good quality was debased, and every evil trait was developed. His eyes were cunning, sly, and showed great penetration. His frame was large, but the flesh hung loosely about his hands and face. As I beheld him, his chin was resting upon his left hand. He appeared to be in deep thought.” (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 27).

http://www.gilead.net/egw/books/spiritual-gifts/Spiritual_Gifts._Volume_1/

[Nekem Sátán megmutattatott, amilyen hajdan volt, boldog magas rangú angyalként. Aztán láttam, amilyen most van. Királyi formát még visel. Arcvonásai még nemesek, mert elesett angyal ő. Az arckifejezése, viszont, tele van szorongással, gonddal, boldogtalansággal, rosszindulattal, gyűlölettel, gonoszsággal, csalással, mindenféle rosszal. Az egykor nemes homlokára különösen figyeltem. A szemétől elindulva, visszahúzódott a homloka. Láttam, hogy olyan sokáig lealjasodott, hogy minden jó tulajdonsága elromlott, minden gonosz vonása kibontakozott. A szeme alattomos, ravasz volt, éles látást mutatva. A formája nagy volt, a húsa, pedig, lazán lógott a keze, arca körül. Ahogy tekintettem rá, megnyugodott az álla a bal kezén. Úgy tűnt, mélyen gondolkodik.]

“Created to be ‘the image and glory of God’ (1 Corintians 11:7), Adam and Eve had received endowments not unworthy of their high destiny. Graceful and symmetrical in form, regular and beautiful in feature, their countenances glowing with the tint of health and the light of joy and hope, they bore in outward resemblance the likeness of their Maker. Nor was this likeness manifest in the physical nature only. Every faculty of mind and soul reflected the Creator’s glory.” (Education, p. 20)

http://www.whiteestate.org/books/ed/ed2.html

[‘Isten képeként és dicsőségeként’ teremtve (I. Kor. 11:7), Ádám és Éva a rendeltetésükhöz méltó adottságokat kaptak. Formájuk bájos és szimmetrikus, arcvonásuk szabályos és gyönyörű, arckifejezésük ragyogott az egészség színezetével, az öröm és a reménység fényével, külső megjelenésükben viselték Alkotójuk hasonlatosságát. Ez a hasonlatosság, viszont, nem csak a testi mivoltában mutatkozott meg. Az elme és a lélek minden adottsága tükrözte a Teremtő dicsőségét.]

(saját fordítás)

9. Mózes feltámadt a halálból, 1.400 évvel Jézus előtt, aki az első zsenge a halottak közül.

“Moses passed through death, but Michael came down and gave him life before his body had seen corruption. Satan tried to hold the body, claiming it as his; but Michael resurrected Moses and took him to heaven.” (Early Writings, p. 164)

http://www.gilead.net/egw/books2/earlywritings/ewindex.html

[Mózes átment a halálon, de Mihály leszállt és életet adott neki, mielőtt romlást látott volna a teste. Sátán próbálta megtartani a testét, azt állította, hogy az övé, de Mihály feltámasztotta Mózest, és felvitte a mennybe.]

(saját fordítás)

10. „Az emberek bizonyos fajai” az ember és az állat ötvözéséből származnak.

“Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals, and in certain races of men.” (Spiritual Gifts, Vol. 3, p. 75.)

http://www.gilead.net/egw/books/spiritual-gifts/Spiritual_Gifts._Volume_3/index.htm

[Minden Istentől teremtett állatfajt megőriztek a Bárkában. A összezavart fajokat, amelyeket nem Isten teremtett, hanem ötvözés eredményei voltak, elpusztította az Özönvíz. Az Özönvíz óta, az emberek és az állatok ötvözése megtörtént, amit az állatfajok majdnem végtelen változatosságában látunk, valamit az emberek bizonyos fajaiban.]

(saját fordítás)

11. Jézus a követendő példánk, hogy meg tudjuk menteni magunkat.

“It is not by looking away from Him that we imitate the life of Jesus; but by talking of Him, by dwelling upon His perfections, by seeking to refine the taste and elevate the character, by trying, through faith and love and by earnest, persevering effort, to approach the perfect Pattern.” (Signs of the Times, January 4, 1905).

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Periodical&bookCode=ST&lang=en&collection=2&section=all&QUERY=1905&resultId=1&year=1905&month=January&day=4

[Nem úgy utánozzuk Jézus életét, hogy eltekintünk tőle, hanem úgy, hogy beszélünk róla, hogy gondolkodunk tökéletességéről, hogy igyekszünk arra, hogy az ízlésünket finomítsuk, jellemünket felemeljük, hogy hit, szeretet és komoly, kitartó erőfeszítés által közeledjünk a tökéletes Mintához.]

(saját fordítás)

12. Az utolsó napokban, a keresztények közbenjáró nélkül élnek a földön.

“Those who are living upon the earth when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above are to stand in the sight of a holy God without a mediator.” (The Great Controversy, p. 425.)

http://www.whiteestate.org/books/gc/gc24.html

[Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk.]

http://adventista.hu/egwhite/honlap/nk/26.htm

13. Az angyaloknak arany belépő kártyájuk van, hogy ki- bemehessenek a mennybe.

“There is perfect order and harmony in the Holy City. All the angels that are commissioned to visit the earth hold a golden card, which they present to the angels at the gates of the city as they pass in and out.” (Early Writings, p. 39.)

http://www.gilead.net/egw/books2/earlywritings/ewindex.html

[Tökéletes rend és harmónia van a Szentvárosban. Minden angyalnak, aki megbízással látogatja meg a földet, arany kártyája van, amit megmutat a kapun álló angyaloknak, hogy ki- és beléphessen.]

(saját fordítás)

14. „El nem esett fajok” élnek más bolygókon, saját csillag rendszerünkben.

“The Lord has given me a view of other worlds. Wings were given me, and an angel attended me from the city to a place that was bright and glorious. The grass of the place was living green, and the birds there warbled a sweet song. The inhabitants of the place were of all sizes; they were noble, majestic, and lovely. They bore the express image of Jesus, and their countenances beamed with holy joy, expressive of the freedom and happiness of the place. I asked one of them why they were so much more lovely than those on the earth. The reply was, ‘We have lived in strict obedience to the commandments of God, and have not fallen by disobedience, like those on the earth.’” (Early Writings, p. 39-40)

http://www.gilead.net/egw/books2/earlywritings/ewindex.html

[Az Úr betekintést adott nekem más világokba. Szárnyat adtak nekem, és angyal kísért a városból egy fényes, dicsőséges hely felé. E hely füve élő zöld volt, az ottani madarak édes éneket csicseregtek. A hely lakói mindenféle magasságból valók voltak; nemesek, fenségesek, szépek. Jézus kifejezett képmását viselték, arcuk szent örömmel ragyogtak, kifejezve a hely szabadságát, boldogságát. Megkérdeztem az egyiküktől, hogy miért sokkal szebbek ők, mint a földön levők? A válasz úgy hangzott: ,Mi szigorúan betartottuk az Isten parancsolatait, és nem úgy estük engedelmességbe, mint a földön levők.’]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése