2024. április 19., péntek

Isten ajándéka a hit?

 Néha azt állítják, hogy a keresztények Krisztusba vetett üdvözítő hite kívülről jön, hogy az Isten ajándéka. Az egyik igeszakasz, amelyet ennek alátámasztására használnak, az Efezus 2,8-10, amely az új magyar fordításban így hangzik:

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Első látásra, úgy tűnik, hogy ez azt jelenti. Nézzünk meg egy újabb angol fordítást is:

For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.” (ESVUK). Mindkét esetben, az utolsó főnév, amely megelőzi az „ez Isten ajándéka” kifejezést, az a hit. Viszont, ha nézzük az eredeti görög nyelvű szöveget:

τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.
SBL görög újszövetség

A magyartól és az angoltól eltérően, minden görög főnév tartozik egy nyelvtani nemhez, amiből három van: hímnemű, nőnemű, semlegesnemű. A fenti szövegre vonatkozóan, a χάρις (kegyelem), πίστις (hit) és még σωτηρία (üdvözség) szavak mind nőnemű főnevek. (A szövegben, a kegyelem a részeshatározó/eszközhatározó esetben szerepel, a hit a birtokos esetben, és az üdvözség igei formában, tehát eltér a morfológia az alapformáktól.) Viszont, τοῦτο (ez) semlegesnemű. Ez azt jelenti, hogy „ez Isten ajándéka” nem utalhat vissza a hitre, mert a nemek nem egyeznek meg. Ezt szintén látjuk az orosz fordításban, amelyben a göröghöz hasonlóan három nyelvtani nem, valamint több nyelvtani eset van:

Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.
Új orosz fordítás

Hasonlóan a göröghöz, a hit (вера — itt tárgyesetben) nőnemű és ez (это) semlegesnemű.

A görög szöveg szerint, tehát: „ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” nem utal vissza a hitre. Mivel a szövegben nem szerepel semlegesnemű név ezt megelőzően, úgy tűnik, hogy Istennek az erre utalt ajándéka az egész fogalom lehet, mi szerint: „hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által.”

Bár jóllehet, hogy a hit az Isten ajándéka, ezt a fogalmat ezzel a bizonyos igeszakasszal nem lehet alátámasztani, a bizonyítékot máshol kéne keresni.

Máshol az újszövetségben, viszont, azt látjuk, hogy a hit hallásból van, azaz, hogy hallunk Jézus életéről, cselekedeteiről. Például: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által (Róma 10,17). És ahhoz, hogy üdvözülünk, a hallott üzenetben hinnünk kell: „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és a benne való hit által életetek legyen az ő nevében.” (János 20,30-31). „Aki hisz őbenne, nem jut ítéletre…” (János 3,18a). És a negatív oldalon is: „Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.” (Zsidó levél 4,2). „aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen Fiának nevében.” (János 3,18b).

Isten ajándéka az evangélium, amelyet hitben (úgy hogy higgyünk benne, bízzunk Jézusban, aki a Messiás) kell elfogadnunk, hogy részesüljünk benne.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése