2011. február 20., vasárnap

A mai egyház kilenc hazugsága

Néhány éve eltelt, mióta először olvastam ezt a papírt, de úgy gondolom, ma aktuálisabb, mint valaha. Újzélandból származik a szerző, de egyszer találkoztam vele, mikor rövid időre Wales-ben lakott. Beleegyezett abba, hogy az írásait lefordítsam, és magyar olvasók számára is közzétegyem.

A mai egyház kilenc hazugsága

írta – Andrew Strom

Szomorú tény, hogy a mai egyház néhány igen lényeges területen megcsalja önmagát. Következik néhány egyértelmű (de teljesen igaz) tény, amely vélhetően megrázkódtatásként hat néhány ember számára.

1. „Hívd be szívedbe Jézust,” e mondat a Bibliában nem található. Az sem, hogy: „add át szívedet Jézusnak” vagy hogy elmondjuk „a bűnösök imáját.” Ezek a gyakorlatok egyáltalán nem léteznek a Szentírásban. Az üdvözség témája a Bibliában fellelhető legfontosabb kérdés, miközben hazudnak nekünk erről. Ezek a doktrínák csupán kitalációk. Annak céljából találták ki ezeket, hogy az üdvözség „gyors és kényelmes” legyen. Sok gyülekezeti tag, aki ezekben bízik, egyáltalán nem tért meg soha.

2. Egyházi épületek nincsenek a Bibliában. A III. sz. körül találták ki ezeket, amikor az egyház már súlyos romlásnak indult. Csak egy visszacsúszott eklézsia tudott olyan messzire elesni korai egyszerűségétől. Az egyházi épületek gondolata újszövetség ellenes. Rengeteg problémát és tradíciót hozott magával. Alapvetően, akkor kezdett érvényesülni igazán a „katedrális” fogalma, amikor az egyház Róma kezébe esett. Mind a mai napig, milliárdokat költünk ezekre az emlékművekre.

3. Az a minta, hogy: „egy pásztor gondoskodik mindenről” teljesen Szentírás ellenes. Távol attól, hogy mindent ő irányítana, az apostolok cselekedetei könyvében EGYETLEN EGYSZER SEM szerepel a „pásztor” szó. (- Voltak ugyan a korai egyházban erős vezetők és vének, de soha nem volt a ma oly gyakran látott „egyszemélyes együttes,” és nem is volt annyi manipuláció, mint manapság.)

4. A „tizedadás” egyáltalán nem újszövetségi gyakorlat. Szégyenletes módon visszaélnek ezzel a mai prédikátorok. Azt mondja nekünk az újszövetség, hogy boldogan adakozzunk – annyit, amennyiről szívünkben döntöttünk. Ha azt mondjuk az embereknek, hogy 10 %-ot KELL adni, különben lopnak Istentől, akkor beteges, pénzsóvárgó módon forgatjuk ki a Szentírást. Semmi utalás nincs arra, hogy az apostolok a „tizedfizetést” VALAHA is tanították volna az újszövetségi hívőknek. Világos, hogy ószövetségi gyakorlatnak tekintették.

5. Jézus SOHA nem használta a „jólét” vagy „anyagi áldás” szavakat, amelyek csak néhányszor szerepelnek egyáltalán az újszövetségben. Kapzsi prédikátorok, viszont, egész birodalmakat építenek ezekre. A következő szavakat viszont MINDENKÉPPEN használta Jézus, és az apostolok is: „add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek,” „a gazdagság csábítása,” „nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak,” „jaj nektek, gazdagok.” Ezeket a dolgokat nem gyakran prédikálják, úgy-e?

6. Az újszövetségben nem voltak bibliai főiskolák, szemináriumok vagy diplomák. Akik az újszövetségben szívesen látogatták a bibliaiskolákat, a farizeusok és az írástudósok voltak! Az apostolok az egyszerű halászok és vámszedők soraiból kerültek ki. Elképzelhető, hogy közülük néhányan írni és olvasni sem tudtak. Milyen „végzettséggel” rendelkeztek? Egyszerűen, SOK IDŐT TÖLTÖTTEK JÉZUSSAL. Az a tény, hogy az emberek a bibliaiskolai diplomával bíró hivatásos klérustól várják el, hogy működtessék a gyülekezetet, annyit jelent, hogy az egyház még inkább betegesebb és bibliaellenesebb lett. Az egyszerű, alázatos, isteni elhívással bíró embereknek viszont gyakran nem szabad szolgálniuk, mert nem kaptak papírt, ami azt bizonyítaná, hogy képesek rá. Még egy katasztrófa az egyház számára.

7. Szinte semmi bizonyíték nincs arra, hogy az ős gyülekezet „főalkalmát” vasárnap tartotta volna. „Házról házra” gyűltek össze majdnem minden nap! Nem voltak gyülekezeti házak. Nem cicomázták fel magukat, hogy a gyülekezetbe menjenek. Nem voltak felekezetek. Nem voltak elkülönült, más „címkékkel” bíró csoportok. Megosztották egymással életüket mind azok a keresztyének, akik egy környéken laktak. Annyira természetes volt számukra a szeretet, a közösség, a koinónia, mint maga a lélegzés. És a Jeruzsálemben levő apostolok minden nap prédikáltak hatalmas szabadtéri alkalmakon. Nem négy fal között elrejtőzve. Ez minden értelemben „utcai egyház” volt.

8. Az az ötlet, hogy a Szentlélek tevékenységét programokkal, újabb programokkal, plusz programokkal helyettesítjük egyszerűen arra mutat, hogy nagyon mélyre süllyedtünk. Manapság mindenütt emberek által kitalált műsorok találhatók. Az ősegyház sokkal többet vett Istentől, és sokkal kevesebbet emberektől.

9. Egy nagyon „humanista” Jézust hirdetünk manapság. Egy olyan Jézust, aki elsősorban azért létezik, hogy a mi boldogságunkat szolgálja. Hasonlít a Mikulás bácsihoz, aki folyamatos áldásokat akar kitölteni ránk. A kegyelem és az irgalom Istene ő, de hiányzik az ítélet, a tisztaság, és az igazság. Az egyik legkomolyabb bűne a modern egyháznak az, hogy hamisan képviseljük az igaz Jézust. Úgy tűnik, hogy a mai gyülekezet valamilyen „műanyag” Jézust imád, amelyet saját képmására alkotott. Mennyire bántja ez Istent!

Sok prédikátor nagyon jól tudja, hogy valami egyáltalán nem stimmel a mai egyházzal. Tudják, hogy kevés az „istenfélelem.” Tudják, hogy nincsen gyökeres megtérés, és nem tevékenykedik átható erővel a Szentlélek. Tudják, hogy ugyanazt a játékot játsszák hétről hétre. Sokan teljesen tudatában vannak ennek, de mégsem tesznek semmit. Nem hintáztatják a csónakot. És ha jön valaki, aki újat próbál kezdeni, elnyomják. Nem kívánnak igazi „megrázkódást.” Túl sok a veszteni valójuk. Karrierjük és kicsiny birodalmuk forog kockán. Ez az igazság. Ez a dolgok veleje.
És e miatt fogja Isten elhozni a „Nagy Reformációt.” Nem fogja többé eltűrni ezeket a bérenceket. Nem akarja, hogy ők vezessék a népét. Sokan közülük nemsokára „elveszítik lábuk alól a talajt.” Soha többé nem fogják vezetni Isten népét.

Erről fog szólni az igazi „Reformáció.” Ez a folyamat kicseréli a régi gárdát és eltörli a régi hazugságokat. A vezetést Saultól veszi át Dávid.
Jön az „új bortömlő.” Ránk fog törni ez a dolog. Új vezetőség keletezik, emberek, akiket a „pusztában” készítettek fel és képeztek ki. Mindjárt itt az óra. KELJENEK FEL AZ ÚJ VEZETŐK! Szomorú tény, hogy a mai egyház olyan mélyre süllyedt, hogy ki kell menteni belőle az embereket, még ha ez a mondat meghökkentőnek hangzik is. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen radikális dolgokat fogok mondani, de ez az igazság.
Az egész egyház hazugságban él. Sokan, ott bent állandóan azt hallják, hogy minden rendben van. Megtértek és a menny felé tartanak. Semmi nincs távolabb az igazságtól, mint ez. Tömegek tartanak egyenesen a pokolba. Folyik a szisztematikus hazudozás, amely megtéveszti mind a vezetőket, mind a népet. Vakok világtalanokat vezetnek. Nagy odaadással kell közbenjárni ezekért az emberekért! Az egyház jelentős része „elveszett.” Hitetésbe keveredtek bele – a tévelygés teljes rendszerébe.

11 megjegyzés:

 1. Adrian,mindegyik pontról lehetne külön kommentet írni,nagyon JÓ,és erős! Nekem is fájnak ezek a leírt jelenségek. Köszönöm!

  VálaszTörlés
 2. Nagyon jó írás! Hiánypótló. Minden gyülekezetben érdemes lenne ezt világossá tenni!
  Fazekas Sándor

  VálaszTörlés
 3. Szia Sanyi!
  Köszi szépen a bátorítást.
  Csak lenne lehetőségem, meghívásom, akkor megtenném :-)
  Adrian

  VálaszTörlés
 4. Imádkozom hogy legyen. Addig is ha van kedved, szívesen látunk egy ebédre valamikor. Ez is egy meghívás.....:)

  VálaszTörlés
 5. Köszönöm, elfogadom. Majd jelentkezem.

  VálaszTörlés
 6. 1. A megtérés történhet gyorsan is és lassan is. Mindegyikre van példa a Bibliában. 2.Salamon temploma, a fölszenteléskor elmondott imádság, stb. Pál apostol először a zsinagógákat kereste fel. Csak lennének tömve! 3.Némelyek pásztorokul adattak, és van még egy pár adatás. Ebben akkor van probléma, ha nem engedelmeskedünk egymásnak, Isten félelmében.( Zsid, 13, 17-18). 4.1Kor. 9, 13-14. Csak jó kedvvel érdemes adni. A tized valóban ó. Attól lehet többet is adni.5. Ezzel a ponttal értek egyet leginkább, mert Jézus az elején megmondta: mit tegyen, aki Ő utána akar menni. 6. Nem hiszem, hogy ma probléma lenne egy újszövetségi gyülekezetben a teológiai végzettség.2Pét. 1, 5-9-ben van megírva:"a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedetek mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé szeretetet. Mert, ha ezek meg vannak bennetek, nem tesznek hivalkodókká....". Az önjelöltség a leg hiteltelenebb egy gyülekezetben, mert a 2Krisztus teste" mindig észre veszi a kiosztott tálentumokat. Az általánosítás is veszélyes. 7. Mindegyik evangélista megemlítíi a hét első napját, mint a feltámadás reggelét. Ennek emlékére jövünk össze vasárnap. Szlovák nyelvekben a vasárnap szó feltámadást jelent. Egy közösségben számomra akkor természetes a szeretet, ha adok belőle, amit előtte kaptam Jézustól. Ezért aztán nincsenek - nem is lehetnek - elvárásaim. 8. Pál apostol a nyelveken szólásnál mondja azt: Isten a jó rend Istene. Ha egy istentiszteleti alkalom meg van szervezve, attól még lehet kedves Isten előtt és hasznos a hallgatóknak. Van olyan vélemény ,hogy nem kell előre készülni igei szolgálathoz, mert a Szentlélek majd ad szavakat. Egy teológiai tanár erre azt mondta: A Szentlélek a készülésnél is ott van.Persze, ha valaki nem kap mindig szót, savanyú a szőlő, de egymásra is tekintettel kell lennünk. 9. Az evangélium hirdetését bízta ránk Urunk. Az pedig örömüzenet! Egyet értek, hogy el kell mondani azt is, mi re számíthatnak azok, akik visszautasítják. Végül gondolom, hogy a Testvér egy olyan gyülekezet tagja, ahol minden rendben van, ha pedig nincs, tesz érte.Sokan, akik látnak problémákat, tovább állnak, mert méltatlannak tartják magukhoz a gyülekezetet. Ez a legkönnyebb. Ha viszont saját méltatlanságunkat látjuk - folyamatosan - na, akkor tudunk segíteni, ha akarunk. Én születésemtől fogva egy gyülekezetbe járok, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért a gyülekezetért, az összes lelkipásztorért, akik azóta szolgáltak és a testvérekért, akiket pótol az Úr. Meg vagyok győződve, hogy igaz: Az Egyház az a lelki közösség, amin a pokol kapui sem vesznek diadalt'

  VálaszTörlés
 7. Szerintem az ilyen általánosító, féligazságokat tartalmazó cikk legalább annyi kárt okoz, mint az egyházakban létező hazugságok. Lázadóvá tesz, miközben nem visz egy lépéssel sem közelebb a tényleges tévtanítások kiszűréséhez.

  VálaszTörlés
 8. Ma Magyarországon ha valaki külföldről mondd ilyen kemény dolgokat, azt elfogadják, még a magyaroktól nem nagyon. Ezért örülök mindig annak,amikor visszajelzést hallok azokról a dolgokról,amelyeket nekem is megmutat a Szent Szellem.

  VálaszTörlés
 9. Én úgy látom, hogy egyáltalán nem általánosságokról és féligazságokról szól ez a cikk. Sőt nagyon is konkrét dolgokról, olyan rossz alapokról, amelyek beleivódtak a csontjainkba és igétlen :-) berögződésekké váltak. Igen lázadóvá tesz... és tegyen is sokakat, hogy fellázadjon Isten népe minden erőtlen vallásosság ellen, amely megoltotta és megoltja a mai napig Istenünk Szent Szellemét!

  VálaszTörlés
 10. 100%-ban egyetértek!!!
  Sajnos én sem tettem még ez ellen,hacsak azt nem,hogy már kirekeszttettem minden ilyen közösségből.

  VálaszTörlés